Black Sentinel Chenija

"Bombi"

Ahnentafel

Wurftag:          17.03.2019

Zuchtbuch-Nr.: 17/0004167

Züchter:           Michael Vietsch

Chenija´s Mama

Ahovoy Yelena Yagodka *Ela

Chenija´s Papa

Don Carlos I vom Zarenhof