Black Sentinel Baronessa

"Nessa"

Ahnentafel

Wurftag:            08.09.2016

Zuchtbuch-Nr.:   17/0003742/107

Züchter:             Michael Vietsch

 

Eltern:

*Don Carlos I                   &      *Ahovoy Yelena

  vom Zarenhof*                         Yagodka*

 

 

Großeltern:

*Highlight vom Dubrava*          *Kusmich iz Chigasovo*

               &                                            &

*Alexandra Zarewna vom          *Goshavanara*

  Zarenhof*

 

Nessa`s Mama

Ahovoy Yelana Yagogka   *Ela*

Nessa Papa:

Don Carlos I vom Zarenhof * Carlos*