AHOVOY YELENA YAGODKA

"ELA"

Wurftag:           17.06.2012

Zuchtbuch-Nr.: VDH / KfT 17/3264Ü

Züchter:            Diana Ramakers

                          Niederlande

  

Eltern:

*Kusmich is Chigasovo * & * Kamp.Goshavanara*

 Großeltern:

*Zlato Bojar Gavrila              *Deneb-Keitos Lukjan

  Ladin Syn*                           Lubimchik*

         &                                          &

*Zaznobushka Iz                          *Kukla*

  Chigasovo*

Ahnentafel

 

ELA´S Papa Kusmich is Chigasovo

ELA´S Mama Goshavanara